2021-EY-PCVET-0025
“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Proiectul de cooperare și mobilitate în domeniul Învățământului Profesional și Tehnic, Programul de Educație,Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor din România, finanțat prin Granturile S.E.E. - Mecanismul Financiar 2014 - 2021 cu nr. 2021 - EY - PCVET - 0025 (DEVENIM SPECIALIȘTI LA LOCUL DE MUNCĂ)

APLICANT: COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA Nr. proiect: 2021-EY-PCVET-0025 Agent economic partener- UATC ȘIMNICU DE SUS, DOLJ Organizatia gazda din PORTUGALIA- Escola Secundaria de Barcelinhos Instituţia de primire stat donator: ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE, Portugalia Titlul proiectului: „Devenim specialişti la locul de muncă”

Despre image
Proiectul “Devenim specialişti la locul de muncă” urmareşte îmbunătățirea competenţelor profesionale a 9 profesionişti din domeniul VET, în vederea creșterii calității educației și formării VET, care vor elabora un set de intrumente de lucru ȋn domeniul administrativ, ca urmare a participării acestora la un schimb de bune practici printr-o vizită de studiu.
Scopul principal al proiectului este acela a de a ȋmbunătăţi activitatea de instruire practică a elevilor de la calificarea Tehnician ȋn administraţie, ce se formează ȋn domenii VET, ȋn cadrul stagiilor practice la agentii economici naţionali, prin intermediul unei vizite de studiu realizate de factorii implicaţi ( 9 participanţi, 3 profesori VET, un profesor de limba engleză, directorul instituţiei şi 4 agenţi economici de la UAT Simnicul de Sus Dolj) , la o şcoala VET din Portugalia, Escola Secundaria de Barcelinhos, prin instituţia de primire JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DE RATES.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
-dezvoltarea competenţelor, abilităţilor de management instituţional care să conducă la organizarea pentru elevii  VET, calificarea Tehnician ȋn administraţie , a unor stagii de practică moderne, bazate pe principii ȋn acord cu nevoile pieţei muncii;
-ȋntelegerea de către participanţii la vizita de studiu, a modelelor prezentate ȋn cadrul activităţii de studiu şi stabilirea unei set  de instrumente ce urmează să fie implementat şi promovat ȋn liceul beneficiar şi ȋn alte şcoli similare;
-ȋmbunatăţirea competenţelor profesionale şi personale ale celor 5 cadre didactice participante şi ale celor 4 funcţionari din domeniul administrativ;
-dezvoltarea competenţelor metodice şi pedagogice, de management educaţional, de tutorat pentru cei 9 participanţi la vizita de studiu ;
-conştientizarea populaţiei şcolare de necesitatea eficientizării stagiilor practice de specialitate prin participarea la vizită a 3 reprezentanţi ai elevilor şi popularizarea rezultatelor  către ceilalţi elevi ai şcolii şi către minim alte 2 şcoli similare VET,  prin intermediul unui set de instrumente şi canale stabilite de proiect;
-consolidarea legăturilor la nivel naţional şi internaţional în scopul dezvoltării cooperării între locul de muncă și şcoală, creşterea atractivităţii şi calităţii VET și realizarea unui spațiu European de cooperare în domeniul VET;

REZULTATELE PROIECTULUI
Urmărim prin aceast proiect elaborarea unei oferte educaţionale conformă cu standardele naţionale şi europene, care să asigure inserţia socio-profesională rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, ceea ce  presupune cadre didactice mai bine pregătite. Un astfel de schimb de bune practici va fi benefic pentru instituţia noastra prin introducerea unui set de instrumente ȋn curricula şcolara, elaborarea unor CDL aprobate la nivel de şcoala şi de judet , pentru domeniul economic, cailificările Tehnician ȋn administraţie, nivel 4 de calificare . Acestea vor cuprinde bune practici şi instrumente inovatoare din cadrul vizitei de studiu.
Participanţii vor elabora un ghid de bune practici cu metodele inovatoare dobândite ȋn cadrul activitătii de studiu,  unde se vor regasi strategiile didactice,  metodele și tehnicile interactive pentru a oferi stagii VET de calitate elevilor, menite să-i conducă  către :
  • stimularea stimei de sine ;
  • încurajarea participării  la activitățile practice
  • formarea deprinderilor;
  • stimularea muncii în echipă .
Impactul pe termen lung  se va reflecta în:
  • îmbunătăţirea comportamentului, a motivării şi a prezenţei elevilor;
  •  reducerea absenteismului şi abandonului şcolar;
  • colaborarea strânsă dintre elevi şi profesori, materializată în creşterea interesului şi asumarea responsabilităţii pentru propria învăţare de către elevi;
  • îmbunătăţirea evaluării formative, prin folosirea unei game mai largi de metode şi instrumente de evaluare, diversificată inclusiv prin aportul inovativ personal al cadrelor didactice sau al unor echipe mixte de profesori şi tutori de practica
Tinta noastră este să devenim o unitate de ȋnvăţământ ȋn care se practică o educaţie de calitate, o şcoala integrată nevoilor sociale ale comunitatii, cu o oferta educaţională diversificată, care să sprijine integrarea cu şanse egale pentru toţi elevii, să-i pregătească pentru a deveni conştienţi de potenţialul valorilor locale pe care să le cunoască, să le valorifice si să le promoveze, asigurând prin ei viitorul de mâine, la nivelul cerinţelor europene.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
  • Craiova, Dolj, România
https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/RO-EDUCATION-0205

Project promoter:
COLEGIUL ECONOMIC ""GHEORGHE CHIȚU"" CRAIOVA(RO)


Project Number:
RO-EDUCATION-0205


Status:
In implementation


Initial project cost:
              €24,690
     

Other Project Partners
JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DE RATES(PT)
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI ȘIMNICU DE SUS(RO)Programme:
Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship

Prof. RAMONA DUȚĂ

Responsabil monitorizare și autoevaluarea activităților proiectului

Prof. CAMELIA MITRACHE

Responsabil cu logistica

Prof. MIHAELA POPA

Responsabil cu promovarea proiectului, diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului

POPESCU MARIUS

Contabil, responsabil financiar

prof. dr. IFTIMOV DUMITRU

Director, Manager proiect

SELECȚIE

-3 cadre didactice participanți la vizita de studiu împreună cu agentul economic;

-Proiect nr. 2021-EY-PCVET-0025 „Devenim specialiști la locul de muncă”. 

CONDIȚII:

     1. Profesori VET; 

     2. Cunoștințe minime de limba engleză; 

     3. Implicare în activitățile proiectului. 

Locul și data desfășurării: sala Schuman, 11.10.2022 ora 8.00. 

CONFERINȚĂ DE LANSARE PROIECT NR.2021-EY-PCVET-0025 „DEVENIM SPECIALIȘTI LA LOCUL DE MUNCĂ"

„PREGĂTIRE LINGVISTICĂ ÎN DESFĂȘURARE"

„Preambulul Vizitei de studiu”. Suntem așteptați în BARCELOS, via PORTO.

Profesorii participanți și tutorii agentului economic, partener, au ajuns în Portugalia. Urmează o săptămână de lucru, în cadrul proiectului cu nr.2021-EY-PCVET-0025, din care cei mai câștigați vor fi elevii care vor beneficia de stagii de pregătire practică de calitate sub coordonarea unor tutori bine pregătiți.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Luni 31.10.2022, tutorii UATC Șimnicu de Sus și cadrele didactice ale Colegiului Economic "Gheorghe Chițu" au participat la prezentarea și activitățile derulate, în cadrul proiectului cu nr.2021-EY-PCVET-0025, la Escola Secundária de Barcelinhos, PORTUGALIA.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Marți 01.11.2022, tutorii U.A.T.C. Șimnicu de Sus și cadrele didactice ale Colegiului Economic „Gheorghe Chițu" au participat la prezentarea și activitățile derulate, în cadrul proiectului cu nr.2021-EY-PCVET-0025, la instituțiiile care primesc, în stagii de practică, elevi de la Escola Secundária de Barcelinhos, PORTUGALIA, respectiv: Intercultural Association Mobility Friends, Junta de Freguesia de Macieira de Rates și Câmara Municipal de Barcelos.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.


Miercuri și joi (02-03).11.2022, tutorii U.A.T.C. Șimnicu de Sus și cadrele didactice ale Colegiului Economic „Gheorghe Chițu" au asistat la activitățile de pregătire practică ale elevilor de la Escola Secundária de Barcelinhos, PORTUGALIA, în cadrul proiectului cu nr.2021-EY-PCVET-0025, la instituțiiile Intercultural Association Mobility Friends, Junta de Freguesia de Macieira de Rates și Câmara Municipal de Barcelos.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Tutorii U.A.T.C. Șimnicu de Sus și cadrele didactice ale Colegiului Economic „Gheorghe Chițu", au trecut cu brio de evaluare finală în cadrul proiectului cu nr.2021-EY-PCVET-0025, fiindu-le înmânate CERTIFICATELE de către Escola Secundária de Barcelinhos, PORTUGALIA dar și de către Intercultural Association Mobility Friends, astfel că se întorc în ROMÂNIA cu un  bagaj nou de cunoștințe, abilități și atitudini, care vor duce la creșterea calității stagiilor de practică ce se vor desfășura în parteneriat cu instituțiile publice și/sau agenții economici. CÂȘTIGĂTORII VOR FI ELEVII. FELICITĂRI, CADRELOR DIDACTICE, TUTORILOR DE LA U.A.T.C. ȘIMNICU DE SUS și nu în ultimul rând echipei de proiect!

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING